27. oddíl skautů

 

Jsme skautský chlapecký oddíl, který navštěvuje cca 30 dětí ve věku 9 – 15 let. Každý týden pořádáme ve středu v naší klubovně v dolním Hanychově schůzky. Pravidelně se pak jednou za 14 dní vydáváme na jednodenní sobotní výpravy a přibližně šestkrát do roka jezdíme na výpravy vícedenní (tyto termíny většinou korespondují s termíny školních prázdnin). Vyvrcholením naší činnosti je pak třítýdenní letní tábor,  který se koná již tradičně na naší louce nedaleko Českého Dubu. Stanujeme tu v malebném údolí řeky Zábrdky v indiánských stanech zvaných tee-pee.

Kromě výprav do bližšího i vzdálenějšího okolí Liberce nabízíme našim členům také řadu zpestřujících aktivit. Jedná se například o výpravy na lyže (běžky, sjezdovky i snowboard), horolezeckou stěnu, návštěvy plaveckého bazénu, ale i zábavné a zajímavé akce za odměnu.

Náš oddíl funguje již od roku 1983 a vedou ho dospělí a zkušení vedoucí, kteří mají splněny vůdcovské zkoušky. Naše činnost se tak nezaměřuje pouze na výlety do přírody a její poznávání, ale též na rozvíjení osobnostních stránek dětí. Učíme je praktickým dovednostem i běžným věcem ze života, a to za pomoci her, poznání, i vzájemné spolupráce s ostatními kamarády v oddíle.

Kontakt:

Ondřej Petrovský (Zip)

Telefon: 605 701 503

E-mail: ondrej.petrovsky@email.cz